Ontslag Aarlanderveen

Uw werkgever in Aarlanderveen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Aarlanderveen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Aarlanderveen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Aarlanderveen. Uw werkgever in Aarlanderveen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Aarlanderveen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Aarlanderveen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Aarlanderveen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Aarlanderveen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Aarlanderveen of met bevallingsverlof bent in Aarlanderveen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Aarlanderveen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Aarlanderveen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Aarlanderveen
 • Als u in Aarlanderveen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Aarlanderveen wilt opnemen;
 • Omdat u in Aarlanderveen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Aarlanderveen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Aarlanderveen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Aarlanderveen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Aarlanderveen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Aarlanderveen. Uitzonderingen in Aarlanderveen;
 • Als uw werkgever in Aarlanderveen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Aarlanderveen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Aarlanderveen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Aarlanderveen niet geschikt voor uw werk in Aarlanderveen of
 • u functioneert niet voldoende in Aarlanderveen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Aarlanderveen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Aarlanderveen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Aarlanderveen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Aarlanderveen verblijft, dan mag uw werkgever in Aarlanderveen u eveneens wel ontslaan.