Ontslag Aardenburg

Uw werkgever in Aardenburg mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Aardenburg zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Aardenburg

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Aardenburg. Uw werkgever in Aardenburg mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Aardenburg arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Aardenburg niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Aardenburg te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Aardenburg u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Aardenburg of met bevallingsverlof bent in Aardenburg.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Aardenburg kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Aardenburg die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Aardenburg
 • Als u in Aardenburg lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Aardenburg wilt opnemen;
 • Omdat u in Aardenburg lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Aardenburg lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Aardenburg wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Aardenburg op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Aardenburg

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Aardenburg. Uitzonderingen in Aardenburg;
 • Als uw werkgever in Aardenburg bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Aardenburg aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Aardenburg gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Aardenburg niet geschikt voor uw werk in Aardenburg of
 • u functioneert niet voldoende in Aardenburg.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Aardenburg

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Aardenburg niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Aardenburg of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Aardenburg verblijft, dan mag uw werkgever in Aardenburg u eveneens wel ontslaan.