Ontslag Aanschot

Uw werkgever in Aanschot mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Aanschot zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Aanschot

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Aanschot. Uw werkgever in Aanschot mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Aanschot arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Aanschot niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Aanschot te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Aanschot u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Aanschot of met bevallingsverlof bent in Aanschot.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Aanschot kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Aanschot die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Aanschot
 • Als u in Aanschot lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Aanschot wilt opnemen;
 • Omdat u in Aanschot lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Aanschot lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Aanschot wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Aanschot op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Aanschot

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Aanschot. Uitzonderingen in Aanschot;
 • Als uw werkgever in Aanschot bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Aanschot aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Aanschot gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Aanschot niet geschikt voor uw werk in Aanschot of
 • u functioneert niet voldoende in Aanschot.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Aanschot

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Aanschot niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Aanschot of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Aanschot verblijft, dan mag uw werkgever in Aanschot u eveneens wel ontslaan.