Ontslag Aan reijans

Uw werkgever in Aan reijans mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Aan reijans zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Aan reijans

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Aan reijans. Uw werkgever in Aan reijans mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Aan reijans arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Aan reijans niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Aan reijans te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Aan reijans u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Aan reijans of met bevallingsverlof bent in Aan reijans.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Aan reijans kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Aan reijans die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Aan reijans
 • Als u in Aan reijans lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Aan reijans wilt opnemen;
 • Omdat u in Aan reijans lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Aan reijans lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Aan reijans wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Aan reijans op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Aan reijans

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Aan reijans. Uitzonderingen in Aan reijans;
 • Als uw werkgever in Aan reijans bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Aan reijans aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Aan reijans gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Aan reijans niet geschikt voor uw werk in Aan reijans of
 • u functioneert niet voldoende in Aan reijans.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Aan reijans

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Aan reijans niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Aan reijans of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Aan reijans verblijft, dan mag uw werkgever in Aan reijans u eveneens wel ontslaan.