Ontslag Aan de zuwe

Uw werkgever in Aan de zuwe mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Aan de zuwe zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Aan de zuwe

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Aan de zuwe. Uw werkgever in Aan de zuwe mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Aan de zuwe arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Aan de zuwe niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Aan de zuwe te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Aan de zuwe u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Aan de zuwe of met bevallingsverlof bent in Aan de zuwe.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Aan de zuwe kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Aan de zuwe die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Aan de zuwe
 • Als u in Aan de zuwe lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Aan de zuwe wilt opnemen;
 • Omdat u in Aan de zuwe lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Aan de zuwe lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Aan de zuwe wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Aan de zuwe op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Aan de zuwe

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Aan de zuwe. Uitzonderingen in Aan de zuwe;
 • Als uw werkgever in Aan de zuwe bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Aan de zuwe aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Aan de zuwe gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Aan de zuwe niet geschikt voor uw werk in Aan de zuwe of
 • u functioneert niet voldoende in Aan de zuwe.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Aan de zuwe

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Aan de zuwe niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Aan de zuwe of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Aan de zuwe verblijft, dan mag uw werkgever in Aan de zuwe u eveneens wel ontslaan.