Ontslag Aan de rijksweg

Uw werkgever in Aan de rijksweg mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Aan de rijksweg zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Aan de rijksweg

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Aan de rijksweg. Uw werkgever in Aan de rijksweg mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Aan de rijksweg arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Aan de rijksweg niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Aan de rijksweg te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Aan de rijksweg u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Aan de rijksweg of met bevallingsverlof bent in Aan de rijksweg.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Aan de rijksweg kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Aan de rijksweg die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Aan de rijksweg
 • Als u in Aan de rijksweg lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Aan de rijksweg wilt opnemen;
 • Omdat u in Aan de rijksweg lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Aan de rijksweg lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Aan de rijksweg wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Aan de rijksweg op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Aan de rijksweg

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Aan de rijksweg. Uitzonderingen in Aan de rijksweg;
 • Als uw werkgever in Aan de rijksweg bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Aan de rijksweg aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Aan de rijksweg gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Aan de rijksweg niet geschikt voor uw werk in Aan de rijksweg of
 • u functioneert niet voldoende in Aan de rijksweg.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Aan de rijksweg

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Aan de rijksweg niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Aan de rijksweg of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Aan de rijksweg verblijft, dan mag uw werkgever in Aan de rijksweg u eveneens wel ontslaan.