Ontslag Aan de popelaar

Uw werkgever in Aan de popelaar mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Aan de popelaar zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Aan de popelaar

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Aan de popelaar. Uw werkgever in Aan de popelaar mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Aan de popelaar arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Aan de popelaar niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Aan de popelaar te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Aan de popelaar u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Aan de popelaar of met bevallingsverlof bent in Aan de popelaar.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Aan de popelaar kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Aan de popelaar die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Aan de popelaar
 • Als u in Aan de popelaar lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Aan de popelaar wilt opnemen;
 • Omdat u in Aan de popelaar lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Aan de popelaar lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Aan de popelaar wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Aan de popelaar op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Aan de popelaar

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Aan de popelaar. Uitzonderingen in Aan de popelaar;
 • Als uw werkgever in Aan de popelaar bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Aan de popelaar aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Aan de popelaar gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Aan de popelaar niet geschikt voor uw werk in Aan de popelaar of
 • u functioneert niet voldoende in Aan de popelaar.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Aan de popelaar

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Aan de popelaar niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Aan de popelaar of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Aan de popelaar verblijft, dan mag uw werkgever in Aan de popelaar u eveneens wel ontslaan.