Ontslag Aan de berg

Uw werkgever in Aan de berg mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Aan de berg zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Aan de berg

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Aan de berg. Uw werkgever in Aan de berg mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Aan de berg arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Aan de berg niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Aan de berg te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Aan de berg u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Aan de berg of met bevallingsverlof bent in Aan de berg.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Aan de berg kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Aan de berg die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Aan de berg
 • Als u in Aan de berg lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Aan de berg wilt opnemen;
 • Omdat u in Aan de berg lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Aan de berg lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Aan de berg wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Aan de berg op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Aan de berg

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Aan de berg. Uitzonderingen in Aan de berg;
 • Als uw werkgever in Aan de berg bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Aan de berg aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Aan de berg gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Aan de berg niet geschikt voor uw werk in Aan de berg of
 • u functioneert niet voldoende in Aan de berg.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Aan de berg

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Aan de berg niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Aan de berg of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Aan de berg verblijft, dan mag uw werkgever in Aan de berg u eveneens wel ontslaan.