Ontslag Aam

Uw werkgever in Aam mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Aam zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Aam

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Aam. Uw werkgever in Aam mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Aam arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Aam niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Aam te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Aam u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Aam of met bevallingsverlof bent in Aam.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Aam kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Aam die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Aam
 • Als u in Aam lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Aam wilt opnemen;
 • Omdat u in Aam lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Aam lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Aam wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Aam op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Aam

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Aam. Uitzonderingen in Aam;
 • Als uw werkgever in Aam bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Aam aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Aam gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Aam niet geschikt voor uw werk in Aam of
 • u functioneert niet voldoende in Aam.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Aam

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Aam niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Aam of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Aam verblijft, dan mag uw werkgever in Aam u eveneens wel ontslaan.