Ontslag Aalten

Uw werkgever in Aalten mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Aalten zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Aalten

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Aalten. Uw werkgever in Aalten mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Aalten arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Aalten niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Aalten te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Aalten u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Aalten of met bevallingsverlof bent in Aalten.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Aalten kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Aalten die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Aalten
 • Als u in Aalten lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Aalten wilt opnemen;
 • Omdat u in Aalten lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Aalten lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Aalten wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Aalten op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Aalten

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Aalten. Uitzonderingen in Aalten;
 • Als uw werkgever in Aalten bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Aalten aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Aalten gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Aalten niet geschikt voor uw werk in Aalten of
 • u functioneert niet voldoende in Aalten.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Aalten

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Aalten niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Aalten of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Aalten verblijft, dan mag uw werkgever in Aalten u eveneens wel ontslaan.