Ontslag Aalsum /ealsum

Uw werkgever in Aalsum /ealsum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Aalsum /ealsum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Aalsum /ealsum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Aalsum /ealsum. Uw werkgever in Aalsum /ealsum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Aalsum /ealsum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Aalsum /ealsum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Aalsum /ealsum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Aalsum /ealsum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Aalsum /ealsum of met bevallingsverlof bent in Aalsum /ealsum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Aalsum /ealsum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Aalsum /ealsum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Aalsum /ealsum
 • Als u in Aalsum /ealsum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Aalsum /ealsum wilt opnemen;
 • Omdat u in Aalsum /ealsum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Aalsum /ealsum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Aalsum /ealsum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Aalsum /ealsum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Aalsum /ealsum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Aalsum /ealsum. Uitzonderingen in Aalsum /ealsum;
 • Als uw werkgever in Aalsum /ealsum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Aalsum /ealsum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Aalsum /ealsum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Aalsum /ealsum niet geschikt voor uw werk in Aalsum /ealsum of
 • u functioneert niet voldoende in Aalsum /ealsum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Aalsum /ealsum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Aalsum /ealsum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Aalsum /ealsum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Aalsum /ealsum verblijft, dan mag uw werkgever in Aalsum /ealsum u eveneens wel ontslaan.