Ontslag Aalsum

Uw werkgever in Aalsum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Aalsum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Aalsum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Aalsum. Uw werkgever in Aalsum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Aalsum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Aalsum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Aalsum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Aalsum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Aalsum of met bevallingsverlof bent in Aalsum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Aalsum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Aalsum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Aalsum
 • Als u in Aalsum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Aalsum wilt opnemen;
 • Omdat u in Aalsum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Aalsum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Aalsum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Aalsum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Aalsum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Aalsum. Uitzonderingen in Aalsum;
 • Als uw werkgever in Aalsum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Aalsum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Aalsum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Aalsum niet geschikt voor uw werk in Aalsum of
 • u functioneert niet voldoende in Aalsum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Aalsum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Aalsum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Aalsum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Aalsum verblijft, dan mag uw werkgever in Aalsum u eveneens wel ontslaan.