Ontslag Aalst

Uw werkgever in Aalst mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Aalst zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Aalst

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Aalst. Uw werkgever in Aalst mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Aalst arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Aalst niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Aalst te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Aalst u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Aalst of met bevallingsverlof bent in Aalst.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Aalst kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Aalst die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Aalst
 • Als u in Aalst lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Aalst wilt opnemen;
 • Omdat u in Aalst lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Aalst lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Aalst wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Aalst op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Aalst

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Aalst. Uitzonderingen in Aalst;
 • Als uw werkgever in Aalst bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Aalst aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Aalst gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Aalst niet geschikt voor uw werk in Aalst of
 • u functioneert niet voldoende in Aalst.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Aalst

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Aalst niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Aalst of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Aalst verblijft, dan mag uw werkgever in Aalst u eveneens wel ontslaan.