Ontslag Aalden

Uw werkgever in Aalden mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Aalden zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Aalden

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Aalden. Uw werkgever in Aalden mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Aalden arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Aalden niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Aalden te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Aalden u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Aalden of met bevallingsverlof bent in Aalden.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Aalden kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Aalden die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Aalden
 • Als u in Aalden lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Aalden wilt opnemen;
 • Omdat u in Aalden lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Aalden lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Aalden wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Aalden op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Aalden

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Aalden. Uitzonderingen in Aalden;
 • Als uw werkgever in Aalden bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Aalden aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Aalden gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Aalden niet geschikt voor uw werk in Aalden of
 • u functioneert niet voldoende in Aalden.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Aalden

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Aalden niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Aalden of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Aalden verblijft, dan mag uw werkgever in Aalden u eveneens wel ontslaan.