Ontslag Aagtekerke

Uw werkgever in Aagtekerke mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Aagtekerke zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Aagtekerke

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Aagtekerke. Uw werkgever in Aagtekerke mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Aagtekerke arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Aagtekerke niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Aagtekerke te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Aagtekerke u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Aagtekerke of met bevallingsverlof bent in Aagtekerke.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Aagtekerke kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Aagtekerke die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Aagtekerke
 • Als u in Aagtekerke lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Aagtekerke wilt opnemen;
 • Omdat u in Aagtekerke lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Aagtekerke lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Aagtekerke wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Aagtekerke op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Aagtekerke

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Aagtekerke. Uitzonderingen in Aagtekerke;
 • Als uw werkgever in Aagtekerke bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Aagtekerke aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Aagtekerke gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Aagtekerke niet geschikt voor uw werk in Aagtekerke of
 • u functioneert niet voldoende in Aagtekerke.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Aagtekerke

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Aagtekerke niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Aagtekerke of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Aagtekerke verblijft, dan mag uw werkgever in Aagtekerke u eveneens wel ontslaan.