Ontslag Aadorp

Uw werkgever in Aadorp mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Aadorp zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Aadorp

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Aadorp. Uw werkgever in Aadorp mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Aadorp arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Aadorp niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Aadorp te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Aadorp u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Aadorp of met bevallingsverlof bent in Aadorp.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Aadorp kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Aadorp die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Aadorp
 • Als u in Aadorp lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Aadorp wilt opnemen;
 • Omdat u in Aadorp lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Aadorp lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Aadorp wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Aadorp op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Aadorp

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Aadorp. Uitzonderingen in Aadorp;
 • Als uw werkgever in Aadorp bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Aadorp aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Aadorp gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Aadorp niet geschikt voor uw werk in Aadorp of
 • u functioneert niet voldoende in Aadorp.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Aadorp

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Aadorp niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Aadorp of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Aadorp verblijft, dan mag uw werkgever in Aadorp u eveneens wel ontslaan.