Ontslag 2e vlotbrug

Uw werkgever in 2e vlotbrug mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in 2e vlotbrug zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht 2e vlotbrug

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in 2e vlotbrug. Uw werkgever in 2e vlotbrug mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in 2e vlotbrug arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in 2e vlotbrug niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in 2e vlotbrug te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in 2e vlotbrug u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in 2e vlotbrug of met bevallingsverlof bent in 2e vlotbrug.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in 2e vlotbrug kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in 2e vlotbrug die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in 2e vlotbrug
 • Als u in 2e vlotbrug lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in 2e vlotbrug wilt opnemen;
 • Omdat u in 2e vlotbrug lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in 2e vlotbrug lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in 2e vlotbrug wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in 2e vlotbrug op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag 2e vlotbrug

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in 2e vlotbrug. Uitzonderingen in 2e vlotbrug;
 • Als uw werkgever in 2e vlotbrug bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in 2e vlotbrug aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in 2e vlotbrug gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in 2e vlotbrug niet geschikt voor uw werk in 2e vlotbrug of
 • u functioneert niet voldoende in 2e vlotbrug.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in 2e vlotbrug

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in 2e vlotbrug niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in 2e vlotbrug of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in 2e vlotbrug verblijft, dan mag uw werkgever in 2e vlotbrug u eveneens wel ontslaan.