Ontslag 2e valthermond

Uw werkgever in 2e valthermond mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in 2e valthermond zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht 2e valthermond

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in 2e valthermond. Uw werkgever in 2e valthermond mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in 2e valthermond arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in 2e valthermond niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in 2e valthermond te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in 2e valthermond u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in 2e valthermond of met bevallingsverlof bent in 2e valthermond.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in 2e valthermond kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in 2e valthermond die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in 2e valthermond
 • Als u in 2e valthermond lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in 2e valthermond wilt opnemen;
 • Omdat u in 2e valthermond lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in 2e valthermond lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in 2e valthermond wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in 2e valthermond op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag 2e valthermond

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in 2e valthermond. Uitzonderingen in 2e valthermond;
 • Als uw werkgever in 2e valthermond bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in 2e valthermond aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in 2e valthermond gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in 2e valthermond niet geschikt voor uw werk in 2e valthermond of
 • u functioneert niet voldoende in 2e valthermond.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in 2e valthermond

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in 2e valthermond niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in 2e valthermond of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in 2e valthermond verblijft, dan mag uw werkgever in 2e valthermond u eveneens wel ontslaan.