Ontslag 2e exloërmond

Uw werkgever in 2e exloërmond mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in 2e exloërmond zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht 2e exloërmond

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in 2e exloërmond. Uw werkgever in 2e exloërmond mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in 2e exloërmond arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in 2e exloërmond niets aan reïntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in 2e exloërmond te weinig aan reïntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in 2e exloërmond u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in 2e exloërmond of met bevallingsverlof bent in 2e exloërmond.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in 2e exloërmond kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in 2e exloërmond die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in 2e exloërmond
 • Als u in 2e exloërmond lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in 2e exloërmond wilt opnemen;
 • Omdat u in 2e exloërmond lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in 2e exloërmond lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in 2e exloërmond wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in 2e exloërmond op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag 2e exloërmond

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in 2e exloërmond. Uitzonderingen in 2e exloërmond;
 • Als uw werkgever in 2e exloërmond bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in 2e exloërmond aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in 2e exloërmond gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in 2e exloërmond niet geschikt voor uw werk in 2e exloërmond of
 • u functioneert niet voldoende in 2e exloërmond.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in 2e exloërmond

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in 2e exloërmond niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in 2e exloërmond of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in 2e exloërmond verblijft, dan mag uw werkgever in 2e exloërmond u eveneens wel ontslaan.