Ww rechten berekenen

WW rechten berekenen

Om in je onderhoud te voorzien heb je een baan. Het kan echter voorkomen dat je wegens omstandigheden werkeloos wordt.

Om dan financieel niet in de problemen te geraken tot je een nieuwe baan hebt gevonden, bestaat de WW uitkering. Deze regeling is in het leven geroepen om werkloos geworden individuen tijd te geven om een nieuwe baan te vinden.

Hoeveel rechten heb je dan eigenlijk en uiteraard hoeveel krijg je van de overheid als je in aanmerking komt voor een WW uitkering? Een en ander is afhankelijk van je arbeidsverleden en activiteiten die je in de tussentijd hebt ontplooid.

Rechten bij WW uitkering

Een eerste vereiste is dat je minimaal 26 weken in de voorgaande 36 weken hebt gewerkt. Mocht dit niet zo zijn dat heb je al geen recht op een WW uitkering. Een tweede vereiste is dat je de afgelopen 5 jaar minimaal 4 jaar hebt gewerkt. Mocht dit ook niet zo zijn dan wordt gekeken naar de hoeveelheid jaren die je in de voorgaande 13 jaar hebt gewerkt. Op basis van het aantal werkelijk gewerkte jaren wordt de hoogte van de uitkering gekort. Heb je bijvoorbeeld in de afgelopen 5 jaar 2 jaar gewerkt, wordt de uitkering al beperkt tot 3 maanden. Bij voldoende kwalificatie van werkjaren is het standaard dat je de eerste 2 maand 75% van je bruto loon ontvangt, en de volgende 12 maand ontvang 70% van je bruto loon per maand. Tevens bouw je naast dit inkomen eveneens vakantie geld op, wat in de maand mei wordt uitgekeerd.

Welke plichten heb je bij een WW uitkering

Gekoppeld aan de WW uitkering is een verplichte inschrijving bij het UWV werkbedrijf. Nadat je je hebt ingeschreven bij het UWV moet je aantonen wat je tot dusver heb gedaan om je baan te behouden, en daarnaast moet je aangeven welke activiteiten je verder hebt ontplooid om een nieuwe baan te vinden. Op basis van je arbeidsverleden en huidige situatie wordt door het UWV werkbedrijf bij het UWV een WW uitkering aangevraagd. Verplichting vanaf dat moment is dan wel dat je wekelijks minimaal één keer een sollicitatie activiteit doet. Dit kan dan zijn het schrijven van een sollicitatie brief, op gesprek gaan of het volgen van een “omscholings” cursus die je in de nabije toekomst beter helpt in het vinden van een nieuwe baan. Al deze activiteiten moet je middels formulieren aantonen alsmede moet je stukken daartoe minimaal vijf jaar bewaren. Naast vakantiegeld kun je in een jaartermijn ook vakantietijd aanvragen waarbinnen je dus geen plichten hoeft uit te voeren.

Uitkering WW

Het UWV betaalt je uitkering niet per maand uit echter per 4 weken. Dit komt doordat je ook per die periode je sollicitatie activiteiten moet aantonen. Nadat je het in principe hebt aangetoond, wordt de uitkering overgemaakt. Let wel mocht je te laat zijn met het aanleveren van de benodigde informatie aan het UWV, wordt je al snel gekort op je uitkering. Strikte aanbeveling is dan ook om hiermee op tijd te zijn. Ook een gemaakte afspraak op het UWV werkbedrijf wordt op deze manier behandeld. Individuen die dan geen acceptabele verklaring kunnen geven danwel hun afwezigheid niet vooraf aan de helpdesk medewerker hebben duidelijk gemaakt zullen worden gekort. Wees dus accuraat en op tijd met afspraken.

Doel WW uitkering

Uiteraard is het doel van de WW uitkering om je terug te laten vloeien in het arbeidsproces. Elke extra persoon aan het werk houdt minder kosten voor de overheid in. Het UWV is dan ook de instantie om mee in overleg te gaan mocht je moeilijkheden hebben in het verkrijgen van een baan. Ook zullen zij je assisteren in het vinden van een passende baan. Daartoe zullen ze je af en toe informatie toezenden omtrent mogelijk interessante vacatures. Uiteraard heb je dan de verplichting om hierop te reageren. Het doel is en blijft om je te stimuleren zo snel als mogelijk een nieuwe baan te vinden.

Copyright 2014 wwb-uitkering.nl