Sociale dienst uitkering aanvragen

Sociale dienst uitkering aanvragen

Vanaf het moment dat je geen inkomen meer het uit arbeid of een andere uitkering dien je een uitkering aan te vragen bij de sociale dienst.

Deze uitkering ook wel WWB genoemd valt binnen de Wet Werk en Bijstand en geldt als uiterste vangnet voor mensen die dreigen een zwervend bestaan te gaan leiden. De sociale dienst ondersteunt je door geld te geven om je huur, gas, water, licht en voedsel te kunnen betalen.

Ook al heb je verder niets, je blijft een dak boven je hoofd houden. Hiernaast zal de Sociale dienst je helpen om je leven weer op de rit te krijgen met als belangrijkste prioriteit dat je weer aan het werk komt.

Op welk moment kun je bij de Sociale dienst aankloppen voor een uitkering

Uitgangspunt is dat moet zijn ingeschreven bij een in Nederland gevestigde gemeente. Hiernaast geldt dat je geen enkel inkomen meer hebben. Dit betekent dat je geen loon meer ontvangt uit één van de volgende inkomens vormen:

  • Je ontvangt salaris uit werk;
  • Je bent ziek en zit in de Ziektewet ZW;
  • Je hebt een arbeidsongeschiktheidsuitkering WAO, WIA, WAJONG, WAZ;
  • Je bent ontslagen en ontvangt een werkeloosheidsuitkering WW;
  • Je bent gescheiden en ontvangt alimentatie;
  • Enig ander inkomen.

Het is volgens de wet geregeld dat ieder in Nederland wonende individu een minimaal inkomen moet hebben om in zijn dagelijkse onderhoud te kunnen voorzien. Is je situatie dermate slecht en uitzichtloos, zul je altijd op de sociale dienst aanspraak kunnen maken omdat het minimaal bestaans niveau voor ieder individu wettelijk is vastgelegd.

Waar bij Sociale dienst uitkering aanvragen

Alle uitkeringsaanvragen worden behandeld door het UWV en het UWV werkbedrijf, dus ook de uitkeringen vallend onder de Sociale dienst. Het UWV is de eigenlijke verstrekker van de uitkering, echter het UWV werkbedrijf zal je via een persoonlijke coach assisteren. Er wordt dan gekeken welke stappen plan moet worden gevolgd om jou uit het slob te krijgen. Het UWV zal trachten ook voor jou situatie een passende baan te vinden. Daartoe dien je je in te schrijven bij de plaatselijke UWV werkbedrijf. Via hen wordt dan het papierwerk verder verstrekt aan het UWV.

Wat kun je verwachten van Sociale dienst

Het UWV zal trachten je aan een baan te helpen die passend is voor jou. Elk begin is namelijk een goede stap in de goede richting. Op het UWV werkbedrijf heb je toegang tot een grote hoeveelheid kennis omtrent regels, voorschriften en uitkeringen. Daarnaast heb je toegang tot een uitgebreide vacature bank. Mocht je bovendien andere problemen hebben als het nog niet hebben van een geschikte verblijfplaats, kan het UWV je daarmee eveneens helpen door je te verwijzen naar de juiste instantie.

Steun van de Sociale dienst

Vanaf het moment dat je in de problemen komt door verlies van inkomen en je heb geen recht op enig ander inkomen, dien je zo snel als mogelijk bij het UWV werkbedrijf in te schrijven. Des te sneller je je aanmeldt, des te beter je persoonlijke coach je kan helpen en begeleiden. Alles dient ertoe om jou een goede toekomst te bieden. Juist voor de overheid is het van belang om jou weer in het gareel te krijgen en zal dus ook alle hulp bieden om jou zover te krijgen.

Copyright 2014 wwb-uitkering.nl