Wwb uitkering en samenwonen

WWB uitkering

Een WWB uitkering (ook wel de bijstand genoemd) is een uitkering die u kan ontvangen als u geen recht heeft op een uitkering via het UWV. Komt u dus niet in aanmerking voor de WW, WAO of ziektewet? Dan is een bijstandsuitkering de laatste oplossing. U vraagt deze uitkering aan bij uw gemeente of bij het UWV. In sommige gevallen wordt een WWB uitkering niet toegekend, dit kan bijvoorbeeld zijn omdat u samenwoont met iemand anders. Ook is het van belang of er minderjarige kinderen bij uw inwonen. Samenwonen kan met een partner, maar ook met een familielid. Ook als u stopt met samenwonen, kan dit gevolgen hebben voor uw uitkering. Zoek dit dus goed uit en geef eventuele wijzigingen altijd door.

Samenwonen met een familielid en WWB

Als u samen woont met een familielid, zoals een zus, broer, grootouder of een kleinkind dan kunnen er andere regels gelden. Zeker als de zorg van dit familielid bij u ligt. Het kan best zijn dat u beide apart recht heeft op bijstand. Woont een meerderjarig bij zijn ouders, of anders, dan geldt hetzelfde. Als u de zorg heeft over één of meerdere minderjarige kinderen en ontvangt u kinderbijslag voor hen? Dan wordt u een alleenstaande ouder genoemd. Heeft u geen kinderen onder de achttien, dan wordt u een alleenstaande genoemd.

Samenwonen met iemand anders en WWB

In andere gevallen dan een familielid, zal de gemeente u en de persoon met wie u samenwoont aanmerken als gehuwden. Ook als jullie ongetrouwd zijn of geen geregistreerd partner zijn. De gemeente zal dan bepalen of u samen aan de voorwaarden voldoet, voor het recht op bijstand. Van de volgende situaties kan spraken zijn:

  • Beiden recht op bijstand voor gehuwden
  • Een van u heeft recht op bijstand
  • Beiden geen recht op bijstand (als uw partner volgens de gemeente voldoende geld verdient om jullie samen te onderhouden, dan heeft niemand recht op een bijstandsuitkering, een eventuele eerdere bijstand kan dan komen te vervallen)

U stopt met samenwonen

Stopt u met samenwonen? De kans bestaat dat u dan niet meer in uw levensonderhoud kan voorzien, bijvoorbeeld omdat uw partner de kostwinnaar was. Om recht op bijstand te hebben, dienst u wel aan bepaalde voorwaarden te voldoen. Deze kunt u bij het UWV of bij uw gemeente opvragen. Verder kan het stoppen met samenwonen gevolgen hebben voor uw recht op bijstand, de hoogte van uw uitkering en uw toegestane vermogen.

Toegestane vermogen

Alleenstaanden mogen een bepaald bedrag aan vermogen hebben in de bijstand. Voor samenwonende en alleenstaande ouders ligt dit bedrag hoger. Uw vermogen wordt bepaald door uw contante geld, geld op bankrekening en girorekeningen, geld op spaarrekeningen, huizen en vakantiehuizen, aandelen, auto’s , motoren, boten en caravans. Soms neemt het UWV niet alles mee, bijvoorbeeld als een auto niet veel meer waard is. Al deze punten kunnen consequenties hebben voor uw uitkering. Dat is op zich ook wel logisch, als u geen inkomsten meer heeft, maar u heeft wel een dure auto of een dure boot, dan is het niet eerlijk om bij de overheid aan te kloppen.

Copyright 2014 wwb-uitkering.nl